Hledáme

příběhy

v datech

Kombinujeme tvrdá data s tradičními i neotřelými přístupy. Pomocí modelů formulujeme aplikovatelná doporučení.

Na co se soustředíme

01 Predikce výkonu webových stránek a chování publika

Google Analytics sbírá obrovské množství dat, na základě kterých je možné dělat velmi zajímavé predikce.

Mezi nejzajímavější predikce patří predikce velikosti prodejů produktu, který se ještě nezačal prodávat a analýza, kdy specifický návštěvník nakoupí.

Specificky

02 Vysvětlitelnost ML/AI

Vysvětlitelnost umělé inteligence je klíčová, protože nám umožňuje porozumět tomu, jak AI systémy dospívají k určitým rozhodnutím.

Když rozumíme procesům, které vedou k predikcím, máme větší důvěru v jejich správnost a spolehlivost.

Specificky

03 Simulace finančních trhů a hedging

Simulování finančních trhů slouží k testování a verifikaci modelů pro analýzu trhu. Simulace pomáhají zlepšovat modely a zajistit, že jsou modely co nejpřesnější a spolehlivé pro predikci trhů v reálném světě.

Specificky

Quantita

Jsme tým mladých lidí. Řešíme nejrůznější výzvy, často experimentujeme a nebojíme se nových inovativních přístupů. Každý semestr pořádáme hackathony, nebo workshopy se zaměřením na Data Science a ML.

0 +
Hackathonů
0
Workshopy

Kontakt

Quantita z. s.

IČO 17856850

Lukáš Galeta

725 255 371
lukasgaleta@quantita.cz

© 2022  Quantita