Hledáme lidi se zájmem o dvě klíčové oblasti

Data mining a Feature engineering

Snažíme se posbírat co nejvíce dat o jednotlivých společnostech a o celkovém stavu tržního prostředí. V plánu není sbírat jen očividné a běžné proměnné, ale zaměřit se i na nějaké více exotické proměnné.

Raw posbírané informace nemusí mít tak velký informační přínos jako jejich transformace, kombinace nebo clustery.

Tvorba modelů

Smyslem je vytvořit model složený z modelů. Od lineární regrese přes stromy až k neuronovým sítím a k transformerům. Mezi největší výzvy bude patřit například feature selection a overfitting.

Průběh

Jedná se o pravidelné dobrovolné schůzky na týdenní až dvou týdenní bázi, kde se sdílí nápady pokrok. Práce jednotlivě i v týmu.

Cílem celého projektu je se něco naučit a osahat si metodou pokus omyl nejrůznější technologie.

Tvorba vlastního indexu

Cílem je zkusit zreplikovat index SP500 a pohrát si s váhami tak, aby index nereflektoval celý trh, ale aby zvýhodnoval akcie s vysokým růstovým potenciálem.

Pokud máš zájem napiš

 

Lukáš Galeta (495927@mail.muni.cz)

Pavel Asmus (490426@mail.muni.cz)

Kontakt

Quantita z. s.

IČO 17856850

Lukáš Galeta

725 255 371
lukasgaleta@quantita.cz

© 2022  Quantita