Hledáme

příběhy

v datech

Kombinujeme tvrdá data s tradičními i neotřelými přístupy. Pomocí modelů pak formulujeme aplikovatelná doporučení.

Na co se soustředíme

01 Simulace finančních trhů

Simulování finančních trhů slouží k testování a verifikaci modelů pro analýzu trhu. Simulace pomáhají zlepšovat modely a zajistit, že jsou modely co nejpřesnější a spolehlivé pro predikci trhů v reálném světě.

– Co jde udělat 1

– Co jde udělat 2

02 Simulace finančních trhů

Simulování finančních trhů slouží k testování a verifikaci modelů pro analýzu trhu. Simulace pomáhají zlepšovat modely a zajistit, že jsou modely co nejpřesnější a spolehlivé pro predikci trhů v reálném světě.

Vysvětlitelnost ML/AI

Vysvětlitelnost umělé inteligence je klíčová, protože nám umožňuje porozumět tomu, jak AI systémy dospívají k určitým rozhodnutím.

Když rozumíme procesům, které vedou k predikcím, máme větší důvěru v jejich správnost a spolehlivost.

Simulace finančních trhů

Simulování finančních trhů slouží k testování a verifikaci modelů pro analýzu trhu. Simulace pomáhají zlepšovat modely a zajistit, že jsou modely co nejpřesnější a spolehlivé pro predikci trhů v reálném světě.

Skoringové modely Pryč!!

Snažíme se využívat alternativní data při práci se skoringovými modely. Modely jsou pak schopny lépe zvládat proměnlivé podmínky a zlepšovat svou přesnost v průběhu času.

Na čem pracujeme

Jsme tým mladých lidí

Řešíme nejrůznější výzvy, často experimentujeme. Nebojíme se nových inovativních přístupů. A čas od času organizujeme hackaton

Kontakt

Quantita z. s.

IČO 17856850

Lukáš Galeta
725 255 371
galeta.l@seznam.cz

Kontakt

Quantita z. s.

IČO 17856850

Lukáš Galeta

725 255 371
lukasgaleta@quantita.cz

© 2022  Quantita